adsolut® Boekhouding

voor de eigen boekhouding en...
voor accountants... ook die van uw klanten!


voor accountants die rekening houden met de toekomst

 

Met  een  rijke  ervaring  uit  het  verleden,  heeft  adsolut®  een  verrassend volledig boekhoudpakket ontwikkeld dat u toelaat op een vlotte manier alle gegevens  te  registreren.  Uiteraard  voldoet  het  programma  aan  alle wettelijke vereisten maar adsolut®  gaat nog veel verder.
U krijgt alle tools in handen om een volledige boekhouding te voeren, koppelingen te leggen met uw bank, btw-aangiftes voor te bereiden en meer.

 • Zo  kan  u  bijvoorbeeld  de  kosten  van  voertuigen  opvolgen  en worden de verworpen uitgaven berekend op basis van de  CO2-uitstoot.
 • U kan een overzicht van uw verzekeringspolissen opmaken, aflossingstabellen van leningen beheren, beleggingsportefeuilles beheren, etc.
 • Vanuit een eenvoudige registratie van uw aankoop- en verkoopfacturen kan u via het inlezen van CODA-bestanden uw financiële uittreksels inlezen of manueel boeken. Hierdoor krijgt u een permanent overzicht van alle openstaande verrichtingen.
 • Daarnaast  kan  u  alle  gewenste  balansen/statistieken/grafieken opbouwen  volgens  uw  wensen  of  een  analytische  boekhouding voeren op basis van zelf te bepalen analytische plannen.
 • Alle functies zijn ondersteund met: printen & email, instelbare beveiliging, links naar de Kruispuntbank, Companyweb en het Staatsblad, krachtige zoek-  en sorteerfuncties, workflow in het kader van goedkeuringen, TAPI… 
 • Soda (journaalpost van de lonen) kan geautomatiseerd worden d.m.v. Codabox 
 • adsolut® Boekhouding is ook beschikbaar voor de Nederlandse markt

 

De conversie vanuit uw huidige applicatie kan zonder probleem.

Overstappen een risico? Neen! U bent zó vertrokken met de software en u hebt na de initiële training nauwelijks nog nood aan hulp of begeleiding.
Het design van de schermen, en dat mag worden gezegd, wijst zichzelf uit. Op  voorwaarde  dat  de  infrastructuur  in  orde  is,  kan  de  klant  zelf  in  één moeite overschakelen. Onze experts zorgen ervoor dat  de gegevens van veruit  de  meeste  boekhoudpakketten  (zie  hieronder)  met  gemak  worden overgezet naar adsolut® Boekhouding.
Zo kan adsolut® Boekhouding de gegevens van verschillende boekhoudprogramma’s converteren met de volledige historiek ( klanten, leveranciers, boekhoudplan, historieken, afschrijvingstabellen... ) zodanig dat de vervaldagboeken, dagboeken, balansen, etc. behouden blijven.Nooit was een omschakeling naar een nieuw programma zo eenvoudig.
U kan eenvoudig converteren vanuit:

 • BOB 50 en BOB software
 • Briljant 
 • ExactOnline
 • Expert/M Plus
 • Lexact
 • Octopus
 • Popsy
 • ProAcc
 • Topaccount
 • Venice
 • Vero
 • Winbooks
 • Wings
 • Zensoft

 


 
Automatische integratie met externe gegevensbronnen
adsolut® Boekhouding is perfect geïntegreerd met adsolut® Kantoorbeheer maar ook met centrale databanken van de overheid en u kunt bijvoorbeeld automatisch:

 • gegevens  van  KBO  consulteren  en  opvragen  via  Companyweb  / VIES in uw klantenfiches
 • informatie uit het Staatsblad raadplegen
 • aangiftes en jaarverslagen opmaken en doorsturen
 • communicatie opslaan bij uw klantgegevens

 

Het jaarrapport

Voor de afsluiting van uw boekjaar kan uw accountant perfect een jaarrapport opstellen via onze fiscale balans. Dit digitaal werkdossier zal de leidraad zijn bij de afsluiting van het boekjaar en het opstellen van de balans. U kan toelichtingen opmaken en eender welk document toevoegen aan het rapport. Met andere woorden, een pakket dat u toelaat om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De applicatie voorziet tevens in krachtige zoek- en sorteerfuncties en de optie om zelf de statistieken en grafieken aan te maken die u een exact overzicht geven van de financiële situatie.

Alle functies zijn ondersteund met: printen, faxen & email, instelbare beveiliging, link naar kruispuntbank, krachtige zoek en sorteerfuncties, workflow in het kader van goedkeuringen, TAPI.....


Uniek

“Wat deze applicatie uniek maakt?… ze is ontwikkeld vanuit een jarenlange ervaring en de wil om gewoon het beste product op de markt
te zetten. Overal is aan gedacht, naast de perfecte basisfunctionaliteit wordt het verschil gemaakt met het niveau van integratie en de unieke
extra’s zoals het online communicatieplatform met de klant.

Marc MommenFinanciële- en diverse dagboeken

Uiteraard kan u ervoor kiezen om de bankuittreksels manueel in te brengen.

U kan echter ook opteren voor het inlezen van de bankkuittreksels via de CODA-bestanden van de bank. Hierdoor wordt uw uittreksel volledig voor-gesteld hetgeen een immense tijdswinst betekent.

Codabox is tevens geïntegreeerd en de meeste bankprogramma’s zijn compatibel met adsolut® Boekhouding.


Ereloonfiches 281.20 en 281.50

 • U moet fiscale fiches opmaken? adsolut® Boekhouding bespaart u uren werk door die documenten automatisch te genereren:
 • individuele bestanden en verzamelbestanden voor Belcotax
 • perfect in overeenstemming met de laatste aangifteverplichtingen
 • fiches  opgemaakt  op  basis  van  coderingen aan leveranciersfiches en boekingen in aankopen, maar ook rechtstreeks via het financieel
  dagboek (of via betalingen)
 • manuele correcties zijn uiteraard mogelijk

Beheer van relaties & leveranciers

Alles in één beeld
Met  dezelfde  module  als  het  kantoorbeheer  beheert  u  op  een  eenvoudige manier  de  gegevens  van  klanten  en  andere  relaties.  Met  andere woorden: alle noodzakelijke gegevens op één plaats en eenvoudig te beheren.
Ter informatie: Binnen adsolut® Kantoorbeheer bieden we een volledig geïntegreerde omgeving met ruimte voor alle mogelijke dimensies van natuurlijke personen tot rechtspersonen zoals bestuursmandaten of aandeelhouders.
Maar ook het gerelateerde startkapitaal, eventuele kapitaalsverhogingen, volmachten etc. En dat alles gelinkt aan de correspondentie, aangiftes en meer.


Maar u kan ook…

 • zelf de lijsten configureren naar behoefte
 • gegevens importeren of exporteren naar Excel
 • de lijsten gebruiken voor communicatie
 • iedereen of een selecte groep een mail sturen
 • paspoorten inlezen en andere relevante informatie koppelen
 • maar ook linken aan prestaties, taken en facturatie
 • voldoen aan de wetgeving inzake Anti-witwas

Analytische boekhouding

U vindt in adsolut® Boekhouding analytische modules om de rendabiliteit van uw onderneming en uw activiteiten helder onder ogen te krijgen.
U kunt zo:

 • Meerdere analytische plannen opmaken op verschillende niveau’s
 • verschillende analyses maken op verschillende niveaus
 • uw boekhouding analytisch uitsplitsen via verdeelsleutels
 • analytische verrichtingen registreren zonder te raken aan uw algemene boekhouding
 • directe link maken met de algemene boekhouding om de herkomst van de analytische boekingen niet uit het oog te verliezen
 • analyses consulteren en printen op boekjaar of datum
 • zelf bepalen hoe u uw analytische balans opbouwt (welke niveaus en de volgorde)

Aankoop en verkoop

U kan op eenvoudige wijze alle aankoop- en verkoopfacturen ingeven.
Indien u over het kantoorbeheer of het KMO-beheer beschikt worden de verkoopfacturen automatisch geboekt.
Indien gewenst kan u voor de aankoopfacturen een goedkeuringsproces activeren waardoor de betaling van de facturen enkel kan uitgevoerd
worden nadat de factuur goedgekeurd werd door een geautoriseerd iemand (handig voor eigen dossiers).
Maar  de  klant  kan  ook  via  adsolut®  Klantportaal  zijn  facturen  digitaal  online uploaden, eventueel middels een scan die dan  op zijn beurt via een OCR wordt gelezen  en  een  boeking  wordt  voorgesteld.  Een  afdrukvoorbeeld van  de factuur tijdens de bewerking laat een visuele controle toe. Een absolute tijdsbesparing bij de afsluitingen en meteen heeft u ook een digitaal archief ter beschikking.


Elektronische facturatie
Het e-fff UBL formaat voor elektronische facturatie is helemaal geïntegreerd.
Dat wil zeggen dat u probleemloos digitale facturen kunt sturen vanuit adsolut® Boekhouding. Zo wint u tijd, vermijdt u fouten en vergroot u de kans  op snelle betaling. Bovendien leest de software uw ontvangen e-facturen (in e-fff UBL formaat) automatisch in – tot op de detaillijnen.


Aanmaningsprocedures
Facturen uitsturen is één, maar effectief betaald worden is andere  koek. adsolut® Boekhouding volgt uw wanbetalers korter op zodat
u sneller uitbetaald wordt en dit door:

 • automatisch aanmaken van rappels op het gewenste tijdstip
 • mogelijkheid om klanten uit te sluiten van aanmaningen, of de flow te wijzigen
 • rappels versturen per brief of per mail
 • registratie van telefonische aanmaningen
 • eigen lay-out, meerdere talen en meerdere valuta
 • bijkomende kosten en intresten aanrekenen
 • de factuur kan bij de aanmaning (op alle niveaus) meegestuurd worden
 • alles in de taal van de klant

Betalingen & domiciliëringen

U plant hier uw betalingen aan leveranciers. Indien u domiciliëringsmandaten met uw klanten afsluit kan u de facturen, die gedomicilieerd werden door de bank, laten innen.

BTW administratie

U doet hier de aangiften, genereert de BTW-listings of doet een BTW-omzetvergelijking.  Ook  de  dossiers  die  tot  een  BTW-eenheid  horen  worden automatisch verwerkt naar een aangifte voor die bepaalde BTW-eenheid.
adsolut® Boekhouding kan overweg met verschillende BTW regimes en BTW kennis is niet nodig… het systeem doet het voor u!


En u kan ook...

 • BTW aangiftes opvragen
 • Zien wat er aan de Staat verschuldigd is / of wat u tegoed heeft
 • Printen en mailen naar de klant (b.v. BTW brief)
 • Status op elk moment inzien

 

BTW-margeregeling (in ontwikkeling)
Sommige handelaars kunnen gebruik maken van de bijzondere regeling over  de  winstmarge.  In  adsolut®  Boekhouding  kunt  u  weldra  ook  die boekhouding perfect voeren:

 • Winstmargeberekening op basis van geboekte aankopen en verkopen
 • Aanmaak van vergelijkingsregister voor BTW-aangifte
 • Aanmaak van stocklijst van voorraadelementen


BTW-aangifte
Adsolut® Boekhouding bevat alles wat u nodig hebt om de BTW-aangifte vlekkeloos te kunnen voorbereiden, te laten goedkeuren en uit te voeren:

 • automatisch verzamelen van BTW-gegevens uit de boekingen
 • Opstellen  van  de  BTW-brief: wordt  volledig  aangemaakt  door adsolut® Boekhouding 
 • online versturen van fiscale aangiftes naar de internettoepassingen van  de  FOD-Financiën,  de  elektronische  BTW-aangifte,  de  BTWlisting en intracommunautaire opgave via Intervat
 • overzichtelijke BTW-omzetvergelijking tussen de geboekte omzetten en de ingediende BTW-aangiften met verklaring voor eventuele verschillen
 • link naar VIES, de Europese databank van bedrijven die BTW -plichtig zijn
 • Bij  creatie  van  een  nieuwe  klant  geeft  u  gewoon  het ondernemingsnum-mer  in  en  adsolut®  Boekhouding  vult  alle gegevens over uw nieuwe klant vanzelf in via Companyweb / VIES.

Lijsten, dagboeken, grootboeken, balansen, rapporteringen, ...

 • Dagboeken
 • Grootboeken
 • Afschrijvingstabellen
 • Bedrijfsmiddelentabel
 • Vervaldagboeken
 • P&S balansen
 • Balansen & mogelijkheid tot het maken van simulaties
 • Tussentijdse balansen opmaken met afschrijvingen
 • Balansen eenmanszaken
 • Afsluiting… kan in alle documenten hangen / bundel
 • Afsluiting is echt op maat van de sector
 • Investeringen ingeven
 • Afschrijvingen eenmalig of gespreid
 • Rapporteringen opstellen in functie van de klant
 • Bijlages mee afdrukken: bv. Excel (statistieken), Word-documenten, PDF’s
 • Vermogensstroom

 

Budgettering
adsolut® Boekhouding is een ideaal instrument om een allesomvattende begroting op te stellen maar ook om op te volgen en op gelijk welk moment te vergelijken met de actuals. De klant kan dit met het adsolut® Klantportaal online opvolgen.

 

Beheer van vaste activa
Uw vaste activa beheren is een kwestie van enkele keren klikken.
adsolut® Boekhouding zorgt voor duidelijkheid als het op uw investeringen aankomt:

 • automatische aanmaak van investeringselementen op basis van aankoopfacturen
 • automatisch beheer van afschrijvingstabellen en automatisch boeken van deze afschrijvingen
 • simulaties om de meest geschikte afschrijvingsmethode en duurtijd te kiezen
 • periodiek overzicht van alle afschrijvingstabellen en investeringen
 • overzicht van de actuele bedrijfsmiddelen

Afschrijvingen, simulaties

Overal aan gedacht...
Met  adsolut®  Boekhouding  beheert  u  bijvoorbeeld  op  een  eenvoudige manier de afschrijvingstabellen. En voor Leningen of Financieringen kan u overzichten genereren evenals de aflossingstabellen. Maar er is ook een  voorziening  voor  het  beheer  van  onroerende  goederen,  de administratie van uw gebouwen en de gerelateerde kosten.
Het beheer  Polissen  geeft u dan  weer  een  overzicht van  al  uw polissen met de ontvangen kwijtingen.
Maar ook het beheren van een beleggingsportefeuille, waarborgen...

Opstellen van jaarrapporten of tussentijdse rapporteringen

100 % digitaal afgehandeld
Voor de afsluiting van uw boekjaar kan u als accountant perfect een jaarrapport opstellen via onze fiscale balans. Dit digitaal werkdossier zal de leidraad zijn bij de afsluiting van het boekjaar en het opstellen van de balans.

De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat u dat volgens heel wat specifieke regels moet  doen.  Bovendien  duiken  tijdens  de  Algemene  Vergadering  altijd  nog elementen op die u in het verslag moet integreren.

U kan toelichtingen opmaken en eender welk document toevoegen aan het rapport. Met andere woorden, een pakket dat u toelaat om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De applicatie voorziet tevens in krachtige zoek- en sorteerfuncties  en  de  optie  om  zelf  de  statistieken  en  grafieken  aan  te maken die u een exact overzicht geven van de financiële situatie.


Samengevat
Automatisch ingevulde standaard, maar vrij bewerkbare commentaarteksten

 • Dit behoedt u van het maken van fouten
 • Perfect aanpasbare lay-out naar uw huisstijl
 • Voegt het jaarverslag toe aan de jaarrekening voor neerlegging


Samengevat  betreft  het  hier  een  100%  digitaal  werkdossier  (toevoegen  van allerhande  notities,  documenten  en  statussen).  Het  opstellen van  toelichtingen, toevoegen van pdf-, Excel-  en word-documenten. De koppeling met Sofisk-vennootschapsbelasting  en  met  de  First-jaarrekening  ofwel  met  andere programma’s. Integratie met Excel voor specifieke ratio’s, statistieken, …

 

>> het eindresultaat is één jaarrapport.

Boekhouding

Voor uw eigen boekhouding én...  die van uw klanten!

Met een rijke ervaring uit het verleden, heeft adsolut® een verrassend volledig boekhoudpakket ontwikkeld dat u toelaat op een vlotte manier alle gegevens te registreren. Het programma voldoet aan alle wettelijke vereisten maar gaat veel verder.

Zo kan je de kosten van voertuigen opvolgen en de verworpen uitgaven berekenen op basis van de Co2. U kan een overzicht van uw verzekeringspolissen opmaken, aflossingstabellen van leningen beheren, etc. 

Vanuit een eenvoudige registratie van uw aankoop- en verkoopfacturen kan u via het inlezen van CODA-bestanden uw financiële uittreksels inlezen of manueel boeken. Hierdoor krijgt u een permanent overzicht van alle openstaande verrichtingen.

U kan alle gewenste balansen/statistieken/grafieken opbouwen volgens uw wensen. Zo kan u ook een analytische boekhouding voeren op basis van zelf te bepalen analytische plannen.

Het jaarrapport

Voor de afsluiting van uw boekjaar kan uw accountant perfect een jaarrapport opstellen via onze fiscale balans. Dit digitaal werkdossier zal de leidraad zijn bij de afsluiting van het boekjaar en het opstellen van de balans. U kan toelichtingen opmaken en eender welk document toevoegen aan het rapport. Met andere woorden, een pakket dat u toelaat om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De applicatie voorziet tevens in krachtige zoek- en sorteerfuncties en de optie om zelf de statistieken en grafieken aan te maken die u een exact overzicht geven van de financiële situatie.

Alle functies zijn ondersteund met: printen, faxen & email, instelbare beveiliging, link naar kruispuntbank, krachtige zoek en sorteerfuncties, workflow in het kader van goedkeuringen, TAPI...

 

 

 

KMO beheer
alles in één pakket
boekhouding
conform de wettelijke verplichtingen
kantoorbeheer
oplossingen voor accountantskantoren
webshop
volledig geïntegreerd