Het klantportaal voor de perfecte samenwerking
en communicatie tussen klant en accountant

adsolut® Boekhouding geeft u nu real-time zicht op de belangrijkste financiële parameters.
Sommige KMO's wensen zelf (een deel van) hun boekhouding te beheren.
In de zoektocht naar efficiëntere samenwerking tussen KMO's en hun accountant is het dan ook een interessante piste om beide met dezelfde software te laten werken. Hierdoor ontstaat er een perfecte samenwerking en afgestemde communicatie en besparen beide partijen veel tijd.

 

De klant kan voortaan zijn boekhouding online volgen!

De klant kan nu online zijn boekhouding zelf opvolgen door middel van een overzichtelijk dashboard. Hiermee krijgt de klant onmiddellijk zicht op zijn omzet, aankopen, brutomarges, opbrengsten, kosten en uiteraard op het resultaat. Maar ook het banksaldo is onmiddellijk zichtbaar én het openstaand saldo bij klanten en leveranciers.

Deze interface laat toe om taken uit te voeren zoals het afdrukken van rapporten en het online aanmaken van facturen.

 

Alle relevante cijfers verzameld

Het uitgebreid Financieël Dashboard bestaat uit een tiental overzichtelijke, visueel weergegeven boordtabellen.
U kunt ze laten opvragen per dossier en ze geven inzicht in:

  • Resultatenrekening: kosten, opbrengsten, evolutie, syntheses, ...
  • Kostenstructuur tot op rubriek- en boekingsniveau: huidige waarde, evolutie, afwijking balans met een overzicht van de verschillende ratio's
  • Debiteuren: openstaande bedragen, duur achterstallige bedragen, soort klanten ... openstaande crediteuren ...
  • Maar u kan ook documenten ter beschikking stellen ... en de klanten kunnen geautomatiseerd documenten opladen (verkoop- en aankoopfacturen)
  • De functie om 'gescande' documenten automatisch en met een visuele controle online te integreren is een must
  • Overzicht banken en financiële posten

 

Heeft de klant toch nog een vraag voor de boekhouder?

Dan kan middels het vraag- en antwoorddashboard desbetreffend worden gecommuniceerd.

KMO beheer
alles in één pakket
boekhouding
conform de wettelijke verplichtingen
kantoorbeheer
oplossingen voor accountantskantoren
webshop
volledig geïntegreerd